UNITY 100X150

‘In unity we find a reflection of the human aspect of love and partnership. They show us that true unity is not only based on similarity but also on the willingness to support, cherish and accept each other. It is a bond that withstands the test of time and from which unconditional love flows.’

‘In eenheid vinden we een weerspiegeling van het menselijke aspect van liefde en partnerschap. Ze laten ons zien dat ware eenheid niet alleen gebaseerd is op gelijkenis, maar ook op de bereidheid elkaar te steunen, te koesteren en te accepteren. Het is een band die de tand des tijds doorstaat en waaruit onvoorwaardelijke liefde voortvloeit.’