PLAYFULNESS 2x 60X60 Mixed Media

‘Playfulness is the spark that ignites creativity, the laughter that fuels joy, and the dance that awakens our inner child’

‘Speelsheid is de vonk die creativiteit aanwakkert, het lachen dat vreugde voedt, en de dans die ons innerlijke kind doet ontwaken’