TRACES 100X100

‘The elegant dance of liquid grace, where every drop leaves its captivating trace.’

‘De elegante dans van vloeibare gratie, waarbij elke druppel zijn boeiend spoor achterlaat.’