THE OLD PIPE 50X70

‘The old pipe, weathered and wise, holds within its ashes the secrets of countless journeys, its fragrant smoke a silent companion to the wanderer’s soul.’

‘De oude pijp, verweerd en wijs, bevat in zijn assen de geheimen van talloze reizen, zijn geurige rook een stille metgezel voor de zwermende ziel.’

‘De oude pijp geeft de zoetste rook.’