SEASHELLS 80X100

‘Don’t let the waves of others drown your ocean song. Hold your heart as if it were a seashell and listen to it.’

‘Laat de golven van anderen uw oceaanlied niet verdrinken.’ Houd je hart vast alsof het een zeeschelp is en luister ernaar.’