POWER 80X120

‘Both lions and humans exude power and authority, display determination and courage, function within social structures and communicate emotions. Thes similarities highlight the universal appeal of these majestic animals and our inherent connection to the natural world.’

‘Zowel leeuwen als mensen stralen kracht en autoriteit uit, tonen vastberadenheid en moed, functioneren binnen sociale structuren en communiceren emoties. Deze overeenkomsten benadrukken de universele aantrekkingskracht van deze majestueuze dieren en onze inherente verbinding met de natuurlijke wereld.’