PLAYFULNESS 2x 60X60

‘Playfulness is the spark that ignites creativity, the laughter that fuels joy and the dance that awakens our inner child.’

‘Speelsheid is de vonk die creativiteit aanwakkert, het lachen dat vreugde voedt en de dans die ons innerlijke kind doet ontwaken.’