METAPHOR 100X100

‘Golf is a metaphor for life where each round is a canvas upon which we paint our victories, struggles and the beauty of the journey.’

‘Golf is een metafoor voor het leven waarbij elke ronde een canvas is waarop we onze overwinningen, worstelingen en de schoonheid van de reis schilderen.’