Luck 90 X 90

‘The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.’

‘De hoeveelheid geluk die op je afkomt, hangt af van je bereidheid om te handelen.’