LAYERS 100X100

‘If you peel back the layers of your life, the stillness is waiting. That stillness is you.’

‘Als je de lagen van je leven loslaat, wacht de stilte. Die stilte ben jij.’