JOURNEY 80X120

‘He leaves a trail of memories behind, a testimony of his journey of personal growth and self-discovery. He symbolizes the courage required to move forward and the lessons learned along the way, even it means bidding farwell to the past.’

‘Hij laat een spoor van herinneringen achter, een getuigenis van zijn reis van persoonlijke groei en zelfontdekking. Hij symboliseert de moed die nodig is om vooruit te komen en de lessen die we onderweg leren, ook al betekent het afscheid nemen van het verleden.’