FLUID STROKES 79X90

‘Life and golf share the rhythm of fluid strokes, the art is mastering the flow of both.’

‘Het leven en golf delen het ritme van vloeiende slagen, de kunst beheerst de stroom van beide.’