EVOLUTION 100X120

‘Evolution is not just a force of change, it is the symphony of life’s adaptation and resilience, composing the endless variations of existence.’

‘Evolutie is niet slechts een kracht van verandering, het is het symfonie van aanpassing en veerkracht van het leven, waarbij de eindeloze variaties van het bestaan worden gecomponeerd.’