DIVERSITY 50X100

‘It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept and celebrate those differences.’

‘Het zijn niet onze verschillen die ons verdelen. Het is ons onvermogen om die verschillen te herkennen, te accepteren en te vieren.’